VWOPLUS: oppervlak & inhoud
--- Introductie ---

De door U gekozen module is vervangen door H1/arithmetic/eenheden-1.nl


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: rekenen met oppervlakte & inhoudsmaten. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, arithmetics, vwo-plus,Vwoplus,hoofdstuk 13, kern1,oppervlakte en inhoud,oppervlakte,inhoud,vloerplaten,maten,multimode