Oefenen met de getallenlijn en het platte vlak
--- Introductie ---

Oefenen met de getallenlijn en het platte vlak is een oefening over het plaatsen van punten op een getallenlijn of in het platte vlak.


Hoeveel punten zullen we vragen?  1,  2,  3,  4,  5,  6
en welk onderwerp ?

. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: plaats punten op een rechte lijn of in een plat vlak. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, punten,getallenlijn,grafisch,platte vlak,breuk,coordinaten,vmbo,positevegetallen,negatieve getallen,decimale getallen