WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity wimshomeabcd 3.64

Documents Other languages: cn en fr es it

Mirrors

WIMS Home page
Université de Nice
CSE Institute
East China Normal University
Université de la Méditerranée
The Ohio State University
University of Saint Francis
Université Paris-Sud
IUFM Poitou-Charentes
Università di Milano--Bicocca
Rectorat de Nice
Eval-WIMS
Universiteit Leiden
OFSET (Organization for Free Software in Education and Teaching)
Caen University
linex.org
Centro del Profesorado Marbella-Coín
IES Baix Penedès. El Vendrell

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Schuifpuzzel, recover a jigsaw puzzle by shifting rows or columns.
Ballen op een rijtje, simpel spelletje, speel tegen de server.
Graphic functions, herken de grafiek van f(-x) uit de grafiek van f(x), etc.
Rekenen met breuken, een verzameling oefeningen over breuken
OEF breuken, verzameling oefeningen met breuken.
Rotatie Centrum, klik op het rotatie centrum in 2D.
Rekenkundige tabellen, een zeer configureerbaar spel over rekenkundige tabellen.
Complex Shoot, Klik op de positie van een complex getal in het complexe vlak.
OEF ontbinden in factoren, haakjes wegwerken
Magisch Vierkant, een spelletje gebaseerd op het Magisch vierkant.
Klokrekenen, Over het rekenen met een klok
OEF Machten, een serie oefeningen over het werken met machten.
Lijnen kiezen, herken de lijn, door vergelijking of grafiek
OEF machten van 10, oefeningen met machten.
OEF vierkanten, collection of exercises on rectangles.
OEF (On)gelijkheden, oefeningen over (on)gelijkheden en stelsels vergelijkingen, niveau onderbouw.
OEF verhoudingen, verzameling oefeningen over verhoudingen.
Additieve figuren, plaats getallen in meetkundige figuren afhankelijk van condities op de sommen
OEF Tweedegraads, collectie oefeningen over tweedegraads vergelijkingen
OEF vierkantswortels, collectie oefeningen over reële vierkantswortels
OEF Goniometrie 1, goniometrie
Teken de afgeleide, gegeven is de grafiek van een functie, teken de afgeleide. Gebruikt java.
OEF Linsys 2x2, verzameling oefeningen over elementaire lineaire stelsels 2x2.
Breuken II, breuken en vermenigvuldigen,optellen,aftrekken,vereenvoudigen en delen.
Kwadratsche polynomen, herken de grafiek van een kwadratische veelterm
OEF clock, een verzameling oefeningen over klok kijken.
OEF lineaire functies - II, collectie oefeningen over lineaire functies, met uitleg
Lineaire Vergelijkingen, werken met lineaire functies en hun grafieken.
Ongelijkheden in het complexe vlak, herken een gebied in het complexe vlak beschreven door een ongelijkheid.
Quizz complex, oefenen met complexe getallen.
Statitiek I, een verzameling oefeningen over de beginselen van Statistiek.
Graphic addition, herken de grafiek van f(x)+g(x) uit f en g, enz.
Coincidence sinus, Bepaal de goniometrische functie aan de hand van een grafiek.
OEF periodiek systeem, het periodiek systeem der elementen.
Binaire Oefeningen, elementaire oefeningen met het tweetallige getallen stelsel
OEF nombres relatifs, collection d'exercices sur les nombres relatifs.
Circular draw, teken de omgeschreven/ingeschreven cirkel van een driehoek.Benodigd Java
Vergelijkingen, maak de vergelijking af, drag & drop oefeningen.
Function draw, Teken een functie aan de hand van een gegeven grafiek , java noodzakelijk
Segfrac, splits breuken in een som van kleinere breuken
Morse Training, codeer/decodeer een text in morse
Quizz integration, elementaire integraal rekening.
Geef de volgorde, rangschik getallen op goede volgde
OEF differentiëren, oefenen met de afgeleide.
Oefenen met de getallenlijn en het platte vlak, plaats punten op een rechte lijn of in een plat vlak.
OEF Driehoeken, collection of exercises on triangles.
SQRT shoot, bepaal op de wortels van een complex getal, vereist java.
Teken een complexe vergelijking, teken een vergelijking in het complexe vlak, vereist java.
OEF percentage, verzameling oefeningen over percentages
OEF schalen, collectie oefeningen over schalen, oppervlakken en volumes
ggd Euclides, berekening van de ggd met behulp van het algoritme van Euclides.
Goniometrie, een serie simpele opgaven over het begin van gioniometrie
OEF arithmetiek, collectie oefeningen over deling met rest en ggd's uitrekenen
OEF verhoudingen II, verzameling oefeningen over verhoudingen (niveau 2).
Chronologische volgorde en relatieve getallen, historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen
Inequality zone, bepaal de ongelijkheden
OEF Pythagoras, collectie oefeningen over de stelling van Pythagoras voor rechthoekige driekhoeken.
OEF lineaire functies, collectie oefeningen over lineaire functies
OEF Thales, collectie oefeningen over de stelling van Thales voor driehoeken
OEF ohm, oefenen met de wet van Ohm.
OEF Pythagoras 2, oefeningen mbt de stelling van Pythagoras.
OEF rechte lijn in een vlak, verzameling oefeningen over rechte lijnen en vergelijkingen
Oefenen met differentiëren, Het Oefenen met differentiëren.
OEF snelheid, verzameling oefeningen over snelheden
Simpele vergelijkingen oplossen, Het oplossen van eenvoudige vergelijkingen (een pril begin).
Graden & Radialen, graden , radialen en de eenheidscirkel.
OEF engelse werkwoorden, onregelmatige engelse werkwoorden oefenen
Electrische schema's, hulpmiddel voor het ontwerpen van eenvoudige electronische schema's.
OEF lampen en batterijen, een serie oefeningen over spanningsdeling.
SQRT draw, teken de wortels van een complex getal, vereist java.
Procentrekenen, Oefenen met procenten
Goniometrie I, een begin met goniometrie.
Rekenregels, Oefenen met rekenregels
Tweedegraads vergelijkingen, Bepaal de wortels van tweedegraads vergelijkingen
Domein en Bereik, bepaal het domein en bereik.
Rechte lijnen, een algebra module over rechte lijnen.
OEF statistiek, collectie oefeningen over statistiek
OEF RC, oefeningen met RC/LE kringen met sinusvormige signalen.
Breuken I, Werken met breuken
Oefenen met de ABC-formule, Oefenen met de abc-formule
Projecties, een vector langs een gegeven richting projecteren of ontbinden
Oefenen met grafiek lezen., lezen van grafieken, staafdiagrammen cirkeldiagrammen.
Rekenen met eenheden, omrekenen van diverse eenheden en afronden
Asymptoten, Bepaal de asymptoten van verschillende functies.
Eenvoudige polynomen, derdegraads vergelijkingen en hoger
Introductie Machtsverheffen, Een module over machtsverheffen
Goniometrie: eigenschappen van de goniometrische functie., Goniometrie en het amplitude de frequentie en de evenwichtslijn
Oefenen met Rijen en Reeksen, Werken met rijen en reeksen
Grafiek herkenning I, oefenen met grafiek herkenning
Een begin met complexe getallen, Oefenen met complexe getallen.
OEF hoeken, hoek.
Optellen en Vermenigvuldigen, Optellen en Vermenigvulden van allerlei dingen
H3 Variabelen, Werken met variabelen.
Goniometrie II, Bepaal het functievoorschrift
Snijpunten via Inklemming, bepaal snijpunten of ongelijkheden via inklemmen.
Oefenen met groeifactoren, Werken met groeifactoren en exponentiële curves
Snijpunten en ongelijkheden, Snijpunten en een begin met ongelijkheden.
Oefenen met variabelen, Letterrekenen (H1/H2)
Machten en Wortels [H2], werken met machten en wortels
Oefenen met Vergelijkingen., Werken met vergelijkingen met daarin; wortels, exponenten, logaritmen en goniometrische functies.
Oefenen met integraalrekening, Het oefenen met integreren.
Tabellen en grafieken van functies en formules, Oefeningen over het werken met tabellen en formules
Statistiek I, Een statistiek module (H4) over de standaardafwijking,mediaan,boxplot,histogram en meer.
Wiskunde in de oudheid, oefeningen met o.a. andere getallenstelsels
Statistiek II, Een statistiek module (H4, H5) over de normale verdeling.
Statistiek III, Een statistiek module over de Kans
Invulrijen, Zoek de vreemde eend
VERSCHUIVEN VAN GRAFIEKEN, een serie oefeningen over grafiek herkenning.
VWO4 ASYMPTOTEN, VWO4 asymptoten Netwerk A1B1 hfst 7.
HERKEN DE GRAFIEKEN, een serie oefeningen over grafiek herkenning.
VWO4 WERKEN MET GRAFIEKEN, klik op de juiste grafiek.
VWO4 VERGELIJKINGEN EN ONGELIJKHEDEN, VWO4 vergelijkingen en een begin met ongelijkheden Netwerk A1B1 hfst 6.
VWO4 EENVOUDIGE POLYNOMEN, derdegraads en hogere vergelijkingen.Netwerk A1B1 hfst 6.
VWO4 KWADRATISCHE VERGELIJKINGEN, hoofdstuk 6,bepaal het functievoorschrift ,kwadratisch,lastig.
KWADRATISCHE FUNCTIES, EEN BEGIN
VWO4 GONIOMETRIE; FUNCTIE VOORSCHRIFTEN HERLEIDEN, EEN WISKUNDE SOM MET APPLET behoorlijk lastig.
VWO4 goniometrie:de sinus of cosinus met graden/radialen, de eenheids cirkel en de sinus of cosinus.
VWO4 goniometrie: graden naar radialen en andersom, graden naar radialen.
VWO4 WERKEN MET GRAFIEKEN:GONIO, klik op de juiste gonio-grafiek.
VWO4 GONIOMETRIE: bepaal maximum en minimum, goniometrie: bepaal een maximum en een minimum van een goniometrische functie.
VWO4 GONIOMETRIE: Bepaal de snijpunten met de evenwichtslijn, goniometrie: bepaal de snijpunten met de evenwichtslijn.
VWO4 GONIOMETRIE:amplitude, evenwichtslijn
VWO4 WERKEN MET GRAFIEKEN:GONIO, klik op de juiste gonio-grafiek.
Ontbinden, het ontbinden in factoren, en haakjes wegwerken.
STELLING van PYTHAGORAS, sommetjes over de stelling van pythagoras.
NETWERK BAVO2 : HOOFDSTUK 3 (tabellen, vergelijkingen & functies)
NETWERK BAVO2 : HOOFDSTUK 2 (MACHTEN), allerhande sommetjes over het werken met machten
VWOPLUS:werken met verhoudingen, Werken met verhoudingen, NETWERK Hoofdstuk II
een serie oefeningen over het werken met variabelen, een serie oefeningen over het werken met variabelen.
VWO-PLUS Hoofdstuk Negatieve Getallen & getallenlijn, Eigenschappen van getallen.
VWO-PLUS:het begin van vergelijkingen, VWOPLUS over vergelijkingen.
VWOPLUS, tabellen en coordinaten Hoofdstuk 11
Direct exec, direct gebruik van de geinstalleerde software.
HERKEN DE GRAFIEKEN, een serie oefeningen over grafiek herkenning.
cirkeldiagrammen: graden ↔ percentages ↔ aantallen, cirkeldiagram
VWO-PLUS:GESCHIEDENIS VAN DE WISKUNDE, oefeningen met andere getallenstelsel
VWOPLUS, HOOFDSTUK 7 rekenwerk
VWOPLUS: breuken, vermenigvuldigen
VWOPLUS HOOFDSTUK 5: groter, kleiner of gelijk
VWOPLUS:HOOFDSTUK 5, percentages en roodstaan
VWOPLUS: rekenen met procenten
en iets met fietsen?
, VWOPLUS: bereken een percentage.
VWOPLUS: oppervlak & inhoud, rekenen met oppervlakte & inhoudsmaten.
VWOPLUS: HOOFDSTUK 2, verhoudingen en percentages
OEFENINGEN VOOR VWO-PLUS (OEF-formaat), een verzameling oefeningen voor VWO-PLUS (OEF-formaat).
Oefenen met matrices, beginselen van matrix rekenen.
Tangent 2D, Zoek de raaklijn of loodlijn van een curve.
OEF limieten, oefenen met limieten van logaritmische en exponentiële functies.
OEF complex, oefenen met complexe getallen.
OEF combinatoriek, oefenen met combinaties en permutaties.
Ruimte Meetkunde II, Oefeningen met Ruimte Meetkunde
Oefenen met parameter voorstellingen., Werken met parameter krommen
Vaardigheidstoets [H5], eindexamen training
Lineair programmeren, Een serie oefeningen over de beginselen van lineair programmeren
Tekenverloop - Ongelijkheden, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Een begin met matrix rekenen, Oefenen met matrix rekenen
Kwadratische vergelijkingen (ICLON), oefenen met categorieën.
Vergelijkingen (ICLON), oefenen met categorieën.
Statistiek IV, Een statistiek module over kans
Brekingsindex, analyse van meetresultaten en grafische voorstelling.
Economie (nieuw examen programma), Nieuw examen programma
M&O III, Diverse opgaven over rekenen aan vermogen
M&O II, Rekenen met vermogen
Economie II, elasticiteiten
M&O I, Rekenen met brutowinst nettowinst en btw
Economie, Oefenen met econometrie
Scheikunde I, Chemie oefeningen en nomenclatuur.
Het begrip, oefenen met scheikundige begrippen.
Oefenen met toenamendiagrammen., Teken het toenamendiagram. Rekenen met differentiequotiënten.
H4 variabelen, Werken met variabelen
H4 logaritmes., Werken met logaritmische en exponentiële functies.
Functieonderzoek en ongelijkheid, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Grafieken, tabellen en formules
Ruimte Meetkunde I, Ruimte Meetkunde Basis
Vergelijkingen H3, Het oplossen van diverse vergelijkingen
Machten en Wortels [H3], Werken met machten en wortels
Statistiek Basis, Een statistiek module over informatie verwerking en statistiek [H1/H2]
Ruimtelijke Lichamen, Oefenen met de naamgeving van ruimtelijke objecten.
Economie Basis, Oefenen met econometrie
Breuken en Variabelen, oefenen met breuken en variabelen.
Schatten en rekenen, Rekenen en schatten met verhoudingen ,schaalverdelingen en landkaarten
Verhouding & Percentage, Bepaal verhoudingen en percentages
Oppervlak en Omtrek, Oefenen met oppervlak en omtrek
De getallenlijn, Oefenen met de getallenlijn (gehele en gebroken getallen, negatief of positief)
Meetkunde II, Module voor het VMBO, over meetkundige figuren
Meetkunde I, Module voor het VMBO over hoeken & kijklijnen
Rekenen III, Rekenen in andere getallen stelsels
Rekenen [Basis - II], Oefenen met optellen,aftrekken,vermenigvuldigen en delen
Rekenen [Basis], Oefenen met optellen,aftrekken,vermenigvuldigen en delen


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.